banner mfa francais

Waarom eisen wij de sluiting van de slachthuizen ?

slachthuizen veroorzaken al een malaise in de samenleving

De overgrote meerderheid van ons is gechoqueerd door het slachten van dieren. Omdat wij in een slachthuis een gevoelig wezen zien lijden, eenzaam en verlaten, wanhopig en doodsbang. Slachthuizen stellen onze samenleving voor een groot moreel probleem en confronteren ons met onze tegenstrijdigheden.

Slachthuizen doden dieren

Jaarlijks worden miljarden dieren gedood in slachthuizen of visserijen, talloze slachtoffers van onze voedingsgewoonten en culturele tradities, onze voedingsovertuigingen en de macht van de lobby’s.
Nochtans zijn deze gefokte of gevangen dieren zelfbewuste wezens; ze hebben kennis, verlangens en emoties.

Dierlijke producten zijn niet noodzakelijk

We weten dat mensen geen producten van dierlijke afkomst nodig hebben om gezond te leven. Het feit dat er miljoenen veganisten in de wereld zijn, bewijst dat het mogelijk is om gezond te eten zonder deel te nemen aan slachtpartijen. De landbouw produceert voldoende plantaardige voedingsmiddelen om iedereen van een kwaliteitsvolle voeding te voorzien.

Slachthuizen vormen dus een ethisch probleem

De morele veroordeling van dierenmishandeling is ruim verspreid: er wordt aangenomen dat we dieren niet onnodig moeten laten lijden of doden.

Vormen van onrecht uit het verleden werden afgeschaft of beperkt, zoals mensenslavernij, het minderwaardige statuut van de vrouw of discriminatie op basis van huidskleur of seksuele geaardheid. Ook deze ongelijkheden werden in stand gehouden door machtsbelangen; ook zij waren zodanig in het collectieve bewustzijn verankerd dat de meesten dachten dat ze eeuwig zouden blijven bestaan.

Wij moeten opkomen voor de dierenrechten.

Organiseer een mars in uw stad

Indien u deze eis wil helpen te verspreiden, kunt u een mars in uw stad organiseren. Wij kunnen visueel materiaal, flyers in verschillende talen, enz. tot uw beschikking stellen. Gelieve, opdat wij uw mars zouden kunnen aankondigen en de evolutie van de organisatie ervan zouden kunnen opvolgen.

De Mars voor de Sluiting van de Slachthuizen kadert in een beweging die een samenleving wenst die oog heeft voor de behoeften van alle gevoelige wezens, in tegenstelling tot stromingen die aanzetten tot discriminatie, haat of xenofobie.

Verder gaan

De Mars sluit zich aan bij de eisen van de beweging voor de afschaffing van vlees. Voor meer informatie over deze beweging, zie onderstaande links.

For a world-wide movement for the abolition of meat (english)

Why must the meat be abolished? (French version)

Download Meat Abolition brochure (english)

World Weeks for the Abolition of Meat (WWAMs) website (français, english)